Hľadáme šikovných ľudí do tímu

Monika Najdeková so sídlom Raková 1808, 023 51 Raková, prijme do trvalého zamestnaneckého pomeru: remeselník spracúvajúci kožu - remeselný pomocník a samostatný obchodný zástupca a marketingový pracovník.

Pozícia sa obsadzuje v rámci plnenia projektu“ Podpora kreatívnej výroby kožených produktov” a v rámci projektu” Projekt pre podporu vytvárania pracovných miest v oblasti remeselného spracovania kože”.

Preferovaný bude uchádzač spomedzi neaktívnych a nezamestnaných osôb, podľa zákonných definícii:

Nezamestnaná osoba - sú osoby v zmysle § 6 (uchádzač o zamestnanie) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Ide o osoby, ktoré sú bez práce, sú k dispozícii pre prácu a aktívne hľadajú prácu a zároveň sú registrované na úradoch práce (vrátane osôb na rodičovskej dovolenke, ak sú registrované na úrade práce).

Neaktívna osoba - sú osoby, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú evidované ako uchádzači o zamestnanie. Sú to študujúci, účastníci odbornej prípravy, dôchodcovia, osoby, ktoré zanechali podnikanie, osoby s trvalým zdravotným postihnutím, osoby trvale v domácnosti, osoby na rodičovskej dovolenke, ak po skončení zákonnej rodičovskej dovolenky nie sú zamestnané ani registrované na úrade práce, prípadne ďalšie. Neaktívnymi osobami sú aj záujemci o zamestnanie (§ 7 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).

Požiadavky na uchádzačov:

remeselník spracúvajúci kožu  

  • skúsenosť so strihaním a rezaním materiálu
  • skúsenosti so šitím galantérie
  • skúsenosti s výrobou folklórnych a iných výrobkov
  • skúsenosti so spracovaním kože na mieru a podľa požiadaviek zákazníka
  • flexibilný pracovný čas určený výrobou

Obchodný zástupca a marketingový pracovník – minimálna prax 2 roky

  • skúsenosti s propagáciou spoločnosti a podporou pozície na trhu
  • skúsenosti s aktívnym oslovovaním nových zákazníkov a staroslivosťou o existujúcich zákazníkov
  • vyžaduje sa účasť na trhoch a výstavách

Vaše životopisy posielajte na E-mail: info@kozenevyrobky.sk

Pridané kozenevyrobky.sk